Begeleiding:

Ieder mens heeft gelijke rechten en plichten. Wonen, werken en recreëren op een manier en in een omgeving die je zelf kiest maakt daar een vanzelfsprekend onderdeel van uit. Heel gewoon, ook voor mensen met een handicap. 

Zij hebben bij het realiseren van hun keuzes soms ondersteuning nodig. In eerste instantie is er natuurlijk hulp van ouders, familie, vrienden en kennissen. Als zij er even niet uitkomen, kunnen ook zij door Adfisso verder op weg geholpen worden. Bij speciale hulpvragen is dat soms ontoereikend en is daarnaast specialistische ondersteuning nodig.     

Dat kan zijn bij vragen op het gebied van wonen, werken, op school of in de vrije tijd. Adfisso wil en kan die ondersteuning bieden, uitgaande van de individuele keuzes van de persoon en aansluitend op de mogelijkheden van de omgeving. Ondersteunende begeleiding onderscheidt zich ten opzichte van activerende begeleiding doordat de ondersteuning vaak langere tijd nodig is en te maken heeft met de regie over het eigen leven en ondersteuning bij algemene vaardigheden.

Neem met ons contact op en wij bespreken graag met u en eventueel uw verwanten welke mogelijkheden wij samen met u kunnen creëren.